Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2008

Daniel


His Beatitude Daniel

Archbishop of Bucharest, Metropolitan of Ungro-Vlachia,

Patriarch-elect of All Romania

Δεν υπάρχουν σχόλια: