Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2008

"ΤΟ ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ ΕΣΤΩΣ ΕΝ ΤΟΠΩ ΑΓΙΩ"

(A pastoral blessing of love:
Αυτό γράφεται κάτω από την συγκεκριμένη φωτογραφία, στον ιστοχώρο του πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης, όπου προβάλλεται το συλλείτουργο με τον «Πάπα» των παπικών, και με τον οικουμενιστή (
αρχηγό της γνωστής Παν-Αίρεσης) Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
www.ecupatriarchate.org)


"ΤΟ ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ ΕΣΤΩΣ ΕΝ ΤΟΠΩ ΑΓΙΩ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: